Podziękowania dla Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Zespole Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

W dniu 05.04.2022r. Szkolny Klub Wolontariusza działający w Zespole Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie przekazał 55 paczek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w których znalazły się podstawowe artykuły spożywcze oraz słodycze. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie wraz  z załogą OPS pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 będzie wydawana bez podziału na miejscowości w dniach: 23.03.2022r. (środa) w godz. od 08:00 do 17:00 24.03.2022r. (czwartek) w godz. od 08:00 do 17:00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. […]

UWAGA!

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU I GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYCHAWIE. Zmiany obowiązują od dnia 7 lutego 2022 r. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie czasowo zmienia organizację pracy, wprowadzając dwuzmianowy system pracy. Obsługa Mieszkańców będzie prowadzona w godzinach od 7:30 do 15:30 (z […]

Życzenia z okazji dnia babci i dziadka

Szanowni Seniorzy! Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich Dnia, życzymy zdrowia, młodzieńczej energii oraz wielu radosnych lat wśród kochającej rodziny. Dziękujemy za Waszą troskę, cenne rady i bezinteresowną miłość. Bądźcie z nami jak najdłużej abyśmy wszyscy mogli czerpać z Waszej życiowej mądrości i doświadczenia!

Dodatek osłonowy

Informacja dotycząca dodatku osłonowego Szanowni Państwo, Informujemy, że od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r., można składać wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Kryterium dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne dochody oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, […]

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Gminie Bychawa

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zakończył wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON. Obecna sytuacja znacznie utrudniła osobom niepełnosprawnym możliwości wykonywania czynności niezbędnych do egzystencji,  w tym m.in. zakup żywności. Otrzymanie gotowej paczki przyczyniło się także do zmniejszenia ryzyka […]

Szlachetna Paczka w Gminie Bychawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie serdecznie dziękuje całemu zespołowi Szlachetnej Paczki – Rejon Bychawa za zorganizowane w okresie świątecznym akcji pomocy dla naszych klientów i podopiecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie miał okazję i przyjemność wytypować rodziny do otrzymania wsparcia, w ramach Szlachetnej Paczki. Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotkali się z rodzinami wytypowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, aby poznać ich […]

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie przygotowuje się do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane, spełniające warunki udziału, prosimy o kontakt z pracownikami OPS Bychawa poprzez zgłoszenie telefoniczne lub […]

PACZKI MIKOŁAJKOWE

W ramach programu Wyposażenie Placówek w materiały profilaktyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne za pośrednictwem F.H. Cosinus z Zabrza za które składa serdeczne podziękowanie lokalnym przedsiębiorcom. Dzięki Państwa wsparciu obdarowaliśmy rodziny z dziećmi z terenu Gminy Bychawa w paczki mikołajkowe które zostały przekazane na ręce rodziców. Wyrażając wdzięczność za okazane serce […]

NADCHODI ZIMA! PAMIĘTAJMY O POTRZEBUJĄCYCH!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Bychawa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bez bliskiej rodziny oraz bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w nadchodzącym okresie zimowym 2021/2022. Prosimy wszystkich, którzy w swojej najbliższej okolicy mają osobę, co do której przypuszczają, że potrzebuje pomocy osób drugich […]

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 19 listopada 2021r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, którego gospodarzem był Starosta Lubelski- Pan Zdzisław Antoń wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Panem Jackiem Figarskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego zajmujących się problematyką w zakresie polityki społecznej oraz przedstawiciele Ośrodków […]

  „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,  pozostawiony bez opieki.”   (Jan Paweł II)          Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób […]

Ruszył nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.          Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 – skierowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021/2022 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Skierowania wydawane będą od dnia 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. w Ośrodku Pomocy […]

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.