Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenia wychowawcze (500+) od 1 lipca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online
od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w siedzibie Ośrodka lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca br., rodzic dziecka, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata pierwszych świadczeń na nowych zasadach uzależniona będzie od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
    z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
    od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, który obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 r., tj. od dnia od którego świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie bez kryterium dochodowego

Do pobrania:

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.