Archiwa

Posted on 24 grudnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuje ofiarodawcom za przekazane dary rzeczowe: paczki Mikołajkowej, paczki świątecznej oraz 5 choinek. Za okazywaną pomoc za naszym pośrednictwem serdecznie dziękujemy! W tak trudnych czasach, kiedy na co dzień często spotykamy się z brakiem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład […]

Continue reading

Posted on 21 grudnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Posted on 17 grudnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Informujemy, że 24 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie nie będzie obsługiwał interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

Continue reading

Zmiany do wytycznych – POPŻ Podprogram 2020.

Posted on 14 grudnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020. W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% […]

Continue reading Zmiany do wytycznych – POPŻ Podprogram 2020.

Posted on 19 listopada 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

POMOC DLA SENIORA

Posted on 15 listopada 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku 2020 nie będzie realizował rządowego programu  „Wspieraj seniora” (70+). Nadal jednak prosimy o zgłaszanie osób starszych i samotnych, narażonych na zagrożenie zakażeniem Covid-19  lub rodzin przebywających na kwarantannie, które nie mogą liczyć w pierwszej kolejności na pomoc bliskiej rodziny i sąsiadów w postaci dostarczenia zakupów, realizowanych za środki […]

Continue reading POMOC DLA SENIORA

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Posted on 28 października 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że nadal pełni dyżur każdego dnia pod numerem telefonu 81 56 60 127 w godzinach 7:00 – 18:00 oraz pod numerem 798 652 884 w godzinach 7:30 – 19:00. Pod tym numerem osoby starsze, samotne, niesamodzielne, bez rodziny oraz osoby przebywające w kwarantannie mogą zgłaszać swoje potrzeby dotyczące wsparcia w formie produktów […]

Continue reading WSPARCIE DLA SENIORÓW

Posted on 20 października 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Posted on 4 września 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Pomoc żywnościowa Podprogram 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od sierpnia 2020r. trwają zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020″.            Pomoc skierowana jest do osób,  które spełnią  kryterium dochodowe nie przekraczające 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż 1402,00 złotych dla osoby samotnie […]

Continue reading

Posted on 4 września 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Podsumowanie programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w  miesiącu sierpień 2020 roku zakończył realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym […]

Continue reading

Posted on 1 sierpnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Paczki żywnościowe

Posted on 1 sierpnia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie Podprogram 2019 otrzyma zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących. W zawiązku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby posiadające skierowanie w Podprogramie 2019 do zgłoszenia się po odbiór paczki żywnościowej do Bychawskiego Centrum Kultury w terminach od 17.08.2020r. do 21.08.2020r. w godz. […]

Continue reading Paczki żywnościowe

Posted on 2 lipca 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Świadczenia wychowawcze (500+) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że obecnie realizowane świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021, tj. do dnia 31 maja 2021 r. W związku z powyższym nie należy składać wniosków w tym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy, np. w związku z urodzeniem […]

Continue reading

Nowy okres 2020/2021 świadczenia dobry start (300+)

Posted on 18 czerwca 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Ustalenie prawa do […]

Continue reading Nowy okres 2020/2021 świadczenia dobry start (300+)

Posted on 4 czerwca 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Nowy okres 2020/2021 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w […]

Continue reading

Wydawanie żywności

Posted on 29 maja 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Posted on 25 maja 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Z dniem 25 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wprowadza   bezpośrednią obsługę  Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Ośrodku ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, […]

Continue reading Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, pełni dyżur każdego dnia w godzinach 7.30-19.00, pod numerem telefonu 798652884.

Posted on 20 marca 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Projekt „Czas na aktywność!”

Posted on 15 lutego 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator

Projekt prowadzony przez PCPR „Czas na aktywność!” W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!” Projekt skierowany jest do osób które nie ukończyły 65 r.ż, zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej lub pozostają bez zatrudnienia. Oferowane jest poradnictwo zawodowe, wsparcie […]

Continue reading Projekt „Czas na aktywność!”

Wydawanie żywności

Posted on 30 stycznia 2020 in Aktualności-wpisy by Administrator