Aktualności

Nowy okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018.

Obecnie świadczenie 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie
z funduszu alimentacyjnego
w sierpniu br., ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 października, a w przypadku świadczenia rodzinnego do 30 listopada br.

Aby zachować ciągłość świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października br.,
a w przypadku świadczenia rodzinnego do  30 listopada br.

Ustalanie uprawnień do  świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku  w okresie od trzech do czterech miesięcy, w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia.

ZMIANY ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje ponadto, iż aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który przewiduje zmiany dotyczące m.in. nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia oraz formularze wniosków zostaną udostępnione niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (Pierwsze piętro)
w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wnioski będzie można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

– Empatia, e-PUAP,

– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE)

– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.