Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Pierwsze opaski ratujące życie trafiły już do seniorów z terenu Gminy Bychawa!

  Bezpłatne opaski bezpieczeństwa otrzymało 15 najbardziej potrzebujących seniorów. Opaska bezpieczeństwa to niewielkie urządzenie zakładane na nadgarstek, które zapewnia bezpieczeństwo noszącemu. Urządzenie regularnie monitoruje stan zdrowia seniora i przesyła pomiary do centrum telemedycznego. W razie wezwania pomocy przez przycisk SOS lub pogorszenia się parametrów życiowych ratownicy kontaktują się z seniorem i udzielają mu pomocy. Opaski będą informowały między innymi o lokalizacji seniora oraz jego stanie zdrowia.

   Sprzęt został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023, Moduł II.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.