Bon energetyczny

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przysługującym wybranym gospodarstwom domowym. Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym
.

Bon będzie miał zróżnicowaną wartość:

1)dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Jednakże, jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wartość bonu jest wyższa.

W tych przypadkach będą wypłacone następujące stawki bonu energetycznego:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Wnioski o bon energetyczny można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. M.J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub
  • za pośrednictwem platformy ePUAP; wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.