Rada Seniorów w Bychawie

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Szanowni Państwo,

W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Doświadczenie oraz mądrość, a także szczodrze poświęcany wnukom czas, to dary nieocenione, z których czerpiemy przez całe życie. Życzymy , aby czuli Państwo ich miłość, wdzięczność i serdeczność. Dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu, służycie radą i pomocą,inspirujecie i dajecie przykład swoją postawą. To wielka odpowiedzialność, ale także źródło olbrzymiej satysfakcji. Wiemy, że znajdują Państwo czas na aktywny udział w życiu społecznym i publicznym, a także zawodowym. Życzymy zatem dużo optymizmu, energii i satysfakcji z realizacji zamierzeń i pasji , doceniania w swoich rodzinach, społecznościach i  środowiskach profesjonalnych. Żebyście każdego dnia czuli, że jesteście bardzo, bardzo kochani i potrzebni. Wszystkiego najlepszego!

Rada Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.