Rada Seniorów w Bychawie

Spotkanie opłatkowe Rady Seniorów

Grudniowe posiedzenie Rady Seniorów w Bychawie miało wyjątkowo uroczysty charakter. 15 grudnia, za sprawą spotkania wigilijnego aromat tradycyjnych potraw i piękne życzenia wypełniły siedzibę Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. W związku ze zbliżającymi się Świętami, Członkowie Rady Seniorów spotkali się by życzyć sobie zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Nie zabrakło również podziękowań za dobrą współpracę w 2022 roku dla Pani Ewy Korby kierownik OPS w Bychawie. Przy tradycyjnym dzieleniu opłatkiem była okazja do rozmów, wspominania przeszłości oraz planowania kolejnych wspólnych działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bychawie

KGW w Bychawie  realizuje projekt „Akademia partycypacji 60PLUS” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni+”

Celem projektu jest zwiększenie udziału w  partycypacji  publicznej osób w wieku 60+ oraz wsparcie instytucjonalne instytucji dialogu obywatelskiego a  także wzmocnienie kompetencji i nabycie nowej wiedzy w zakresie  mediów obywatelskich i możliwość współpracy i sieciowania rad seniorów.

 W projekcie zaplanowano szkolenia dla Rady Seniorów z Bychawy oraz szkolenia  seniorów z gminy Krzczonów i Wysokie .

W projekcie oprócz szkoleń stacjonarnych będą także szkolenia wyjazdowe i  wizyty studyjne.

 Przewodnicząca Rady Seniora

Ewa Rębecka

Seniorze, bądź bezpieczny!

W dniu 29.11.2021r. odbyło się spotkanie Rady Seniorów z dzielnicowym Gminy Bychawa. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo w „sieci”. Na spotkaniu dzielnicowy wygłosił prelekcję na temat współczesnych zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze i samotne.  Seniorzy wysłuchali także o innych coraz to nowszych metodach działania oszustów oraz w jaki sposób postępować aby nie stać się ich ofiarami. Ponadto został także poruszony ważny temat bezpieczeństwa seniorów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wszyscy obecni na prelekcji mieszkańcy z zaciekawieniem wysłuchali wskazówek, które zostały przekazane w przystępny i ciekawy sposób. Seniorzy zadawali pytania na nurtujące ich zagadnienia oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dzielnicowego z terenu Gminy Bychawa za profesjonalne i szczegółowe omówienie tematu zagrożeń w sposób interesujący oraz zrozumiały dla każdego.

Szanowni Państwo,

W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Doświadczenie oraz mądrość, a także szczodrze poświęcany wnukom czas, to dary nieocenione, z których czerpiemy przez całe życie. Życzymy , aby czuli Państwo ich miłość, wdzięczność i serdeczność. Dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu, służycie radą i pomocą,inspirujecie i dajecie przykład swoją postawą. To wielka odpowiedzialność, ale także źródło olbrzymiej satysfakcji. Wiemy, że znajdują Państwo czas na aktywny udział w życiu społecznym i publicznym, a także zawodowym. Życzymy zatem dużo optymizmu, energii i satysfakcji z realizacji zamierzeń i pasji , doceniania w swoich rodzinach, społecznościach i  środowiskach profesjonalnych. Żebyście każdego dnia czuli, że jesteście bardzo, bardzo kochani i potrzebni. Wszystkiego najlepszego!

Rada Seniorów

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.