Podprogram 2021

Warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących POPŻ

Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

W dniu 30 czerwca 2022r. w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bychawie zorganizował warsztaty żywieniowo-dietetyczne dla osób korzystających z tej formy pomocy. Zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 4 warsztaty, w których wzięło udział 79 osób. Przeprowadziła je Pani dietetyk. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki, znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.