Zapraszamy po odbiór Bychawskiej Karty Seniora 60 plus!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w godzinach pracy Ośrodka wydawane są Bychawskie Karty Seniora 60 plus. Senior może odebrać kartę w Ośrodku osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Serdecznie zapraszamy po odbiór! Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są wnioski o wydanie Bychawskiej Karty Seniora 60 plus.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.