Komisja ds. wyłonienia kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 2 lipca br. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie obradowała Komisja ds. wyłonienia kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej w składzie:

1) Pani Renata Bielecka – przedstawiciel Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

2) Pani Danuta Strzelec – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

3) Pani Monika Wrona – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

4) Pani Agnieszka Partyka – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

5) Pani Ewa Korba – przedstawiciel gminnej rady seniorów jako wiceprzewodnicząca komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

Zadaniem Komisji powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego było ocenienie formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Rady.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.