„Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizauje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Projekt skierowany jest do: -osób zamieszkałych na terenie Gminy Bychawa, -w szczególności osób niepełnosprawnych, z terenów wiejskich, mężczyzn, dzieci w wieku szkolnym, -korzystających ze… Czytaj dalej „Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach 22 marca 2018r. w godz. od 13.30  do 17.00 oraz 23 marca 2018r. w godz. od 8.00 do 16.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M.J.Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym… Czytaj dalej Wydawanie żywności

Rachunki bankowe do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż w związku ze zmianą umowy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Bychawie dotyczącej usług bankowych od dnia 01-02-2018 r. rachunki zakładane przez OPS w Bychawie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaną przekształcone w konta indywidualne, od których bank naliczał będzie opłatę. W związku z powyższym… Czytaj dalej Rachunki bankowe do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach 17 stycznia 2018r. w godz. od 9.00 do 16.00 oraz 18 stycznia 2018r. w godz.9.00 do 12.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M.J.Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 Paczki… Czytaj dalej Wydawanie żywności

Nowy okres 2017/2018 – wnioski 500+

Nowy okres 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018. Obecnie świadczenie 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznane… Czytaj dalej Nowy okres 2017/2018 – wnioski 500+