Posts by Administrator:

Ruszył nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.          Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 – skierowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021/2022 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Skierowania wydawane będą od dnia 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. w Ośrodku Pomocy […]

Podziękowania

W ramach programu Wyposażanie Placówek w materiały profilaktyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne za pośrednictwem F.H. Cosinus z Zabrza za które składa serdeczne podziękowanie lokalnym przedsiębiorcom wśród których znaleźli się: Jarosław Piszewski Brukarstwo, ogrodzenia -produkcja, sprzedaż, montaż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55/3, 23-100 Bychawa Andrzej Bomba Zakład optyczny ul. Marszałka Józefa […]

DOBRY START od ZUS

W dniu 28 lipca 2021 r. w godz. od 9:00 – 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa (sala konferencyjna) będą pełnić dyżur pracownicy ZUS. Podczas dyżuru będzie możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS celem złożenia wniosku z programu Dobry Start. W roku […]

Podziękowania

W ramach programu Wyposażanie Placówek w materiały profilaktyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne za pośrednictwem F.H. Cosinus z Zabrza za które składa serdeczne podziękowanie lokalnym przedsiębiorcom wśród których znaleźli się: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa, ”Auto – Gaz” Mariusz Grodziński Beata Grodzińska ul. Henryka Sienkiewicza 12, […]

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 – kwiecień 2021

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach od 20.04.2021r. do 23.04.2021r. w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Jednocześnie informujemy, że ze względu na pandemię koronawirusa prosimy o odbiór […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że mieszkańcy Gminy Bychawa, którzy nie zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, a są zainteresowani pomocą w formie paczek żywnościowych mogą zgłaszać się do dnia 15.04.2021r. do siedziby Ośrodka  w celu wydawania skierowania.

„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.          Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także […]

Trudniejsze warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy samotnych

Dlatego też wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje do sołtysów poszczególnych wsi z terenu gminy Bychawa, radnych Rady Miejskiej w Bychawie, instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy o szczególne zainteresowanie się losem drugiego człowieka w okresie zimy.W sytuacji zaobserwowania lub podejrzewania zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, złych warunków życia, […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuje ofiarodawcom za przekazane dary rzeczowe: paczki Mikołajkowej, paczki świątecznej oraz 5 choinek. Za okazywaną pomoc za naszym pośrednictwem serdecznie dziękujemy! W tak trudnych czasach, kiedy na co dzień często spotykamy się z brakiem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład […]

Zmiany do wytycznych – POPŻ Podprogram 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020. W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% […]

POMOC DLA SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku 2020 nie będzie realizował rządowego programu  „Wspieraj seniora” (70+). Nadal jednak prosimy o zgłaszanie osób starszych i samotnych, narażonych na zagrożenie zakażeniem Covid-19  lub rodzin przebywających na kwarantannie, które nie mogą liczyć w pierwszej kolejności na pomoc bliskiej rodziny i sąsiadów w postaci dostarczenia zakupów, realizowanych za środki […]

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.