Posts by Administrator:

Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że przystąpił do realizacji Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej zapraszamy do siedziby Ośrodka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, w godz. 7.15-15.00 po skierowanie. Warunkiem otrzymania skierowania jest spełnienie kryterium dochodowego oraz co najmniej jednej z przesłanek, […]

PODPROGRAM 2018 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współosiowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019. Osoby […]

Podsumowanie programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  realizował Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach. Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmował: […]

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY  informuje, że w dniach 10 maja 2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00 oraz 11 maja 2019 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu […]

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach 16 marca 2019 r. w godz. od 8:00 do 14:00 oraz 18 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego […]

Wydawanie żywności

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będzie prowadził rekrutację do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 r. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o […]

PODPROGRAM 2017 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracował z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin; Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 4,5 kg, ryż biały […]

Dystrybucja jabłek

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r. w godz. od 8.00  do 13.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M.J.Piłsudskiego 34 Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dystrybucję jabłek otrzymanych od producenta produktów rolnych za pośrednictwem Banku Żywności w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. […]

„Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizauje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Projekt skierowany jest do: -osób zamieszkałych na terenie Gminy Bychawa, -w szczególności osób niepełnosprawnych, z terenów wiejskich, mężczyzn, dzieci w wieku szkolnym, -korzystających ze […]

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach 22 marca 2018r. w godz. od 13.30  do 17.00 oraz 23 marca 2018r. w godz. od 8.00 do 16.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M.J.Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym […]

Wydawanie żywności

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniach 17 stycznia 2018r. w godz. od 9.00 do 16.00 oraz 18 stycznia 2018r. w godz.9.00 do 12.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. M.J.Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 Paczki […]

Nowy okres 2017/2018 – wnioski 500+

Nowy okres 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018. Obecnie świadczenie 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznane […]

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.