„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

         Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

        Kolejnym programem, w ramach którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych jest Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczeniem równoważnym). Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

         W celu zbadania rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy Bychawa wymagających wsparcia w ramach powyższych programów, prosimy osoby zainteresowane o kontakt z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa tel. 81 56 60 127.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.