Świadczenia wychowawcze (500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że obecnie realizowane świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021, tj. do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym nie należy składać wniosków w tym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy, np. w związku z urodzeniem się dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.