Nowy okres 2020/2021 świadczenia dobry start (300+)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.