WSPARCIE DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że nadal pełni dyżur każdego dnia pod numerem telefonu 81 56 60 127 w godzinach 7:00 – 18:00 oraz pod numerem 798 652 884 w godzinach 7:30 – 19:00. Pod tym numerem osoby starsze, samotne, niesamodzielne, bez rodziny oraz osoby przebywające w kwarantannie mogą zgłaszać swoje potrzeby dotyczące wsparcia w formie produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innej potrzeby.

Zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów o pomoc osobom starszym w zakupach, zaopatrzeniu w leki oraz załatwianiu spraw urzędowych, bądź przekazaniu informacji            o potrzebie udzielenia pomocy pod w/w numerem telefonu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.