Bezpośrednia obsługa Interesanta od dnia 25 maja 2020r.

Z dniem 25 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wprowadza   bezpośrednią obsługę  Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Ośrodku ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Punkcie Obsługi Interesanta  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (w naszym przypadku 1 osoba), z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów wiąże się z obowiązkiem zachowania wytycznych sanitarnych tj. dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.