Usługi opiekuńcze w projekcie Aktywny Senior

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie od 2019r. realizuje projekt pt. „Aktywny Senior”. W ramach projektu m.in. od dnia 28.10.2019r. świadczone są usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania dla 4 osób niesamodzielnych, wymagających opieki i pielęgnacji, zgodnie z potrzebami przez 7 dni w tygodniu, średnio po 2,5 godz. dziennie. Odpłatność za wykonywane usługi uzależniona jest od dochodu osoby wymagającej opieki. Usługi opiekuńcze świadczone są przez panie opiekunki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dotychczas w projekcie udział wzięły 4 osoby niesamodzielne. Natomiast od dnia 01.05.2020r. z usług korzystają dwie osoby niesamodzielne.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.