Rada Seniorów w Bychawie

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Seniorów

W środę, 20 marca br., odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Gminnej Rady Seniorów w Bychawie. Spotkanie rozpoczął Janusz Urban, Burmistrz Bychawy, który pogratulował  nowo wybranym członkom. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Seniorów w Bychawie.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Ewa Rębecka  – Przewodnicząca

Joanna Gołąb – Wiceprzewodnicząca

Ewa Korba  – Sekretarz.

Skład Gminnej Rady Seniorów w Bychawie przedstawia się następująco:

 1. Leokadia Środek
 2. Zofia Kula
 3. Stanisława Wójcik
 4. Cecylia Rachwał
 5. Barbara Korba
 6. Danuta Ciechońska
 7. Lucyna Chromczak
 8. Joanna Gołąb
 9. Andrzej Duda
 10. Alina Doroszewska
 11. Tadeusz Rybaczek
 12. Ewa Rębecka
 13. Ewa Korba
 14. Maria Kostruba
 15. Mateusz Wróblewski

Galeria

15 lutego 2024 roku odbyło się ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Seniorów w drugiej kadencji. Serdecznie dziękujemy za wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności oraz pracę na rzecz bychawskich środowisk senioralnych.
 
Gminna Rada Seniorów w Bychawie
– Tadeusz Rybaczek
– Barbara Korba
– Maria Kostruba
– Stanisława Wójcik
– Leokadia Środek
– Cecylia Rachwał
– Teresa Szopa
– Zofia Kula
– Krystyna Plewa
– Zofia Szorek
– Lucyna Chromczak
– Danuta Ciechońska
– Ewa Rębecka
– Ewa Korba
– Mateusz Wróblewski

Bychawska Karta Seniora
60+

Gmina Bychawa Gminą Seniorów?
W przypadku Gminy Bychawa prognozowana liczba osób w wieku 60+ w roku 2030 prawdopodobnie wyniesie już 3457, jest to wyraźny i stały trend wzrostowy zapoczątkowany około roku 2010. W połowie lat 90-tych liczba ta wynosiła 2431 osób w wieku poprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne kraju do 2035 oraz tendencje lokalne (woj. lubelskie), udział seniorów wśród wszystkich mieszkańców będzie stale rósł. Prognozy na podstawie danych GUS dla wszystkich 22 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Miejskiego (2020) ukazują zwiększający się rokrocznie udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności. Skierowanie odpowiedniej oferty z obszaru ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rekreacji oraz wielu innych usług do Seniorów staje się nie tyle przywilejem co koniecznością.
Dlaczego Bychawska Karta Seniora jest ważna?
Kartę może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia. Dzięki niej seniorzy z całej Gminy będą korzystać ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystąpią do Bychawskiej Karty Seniora. Głównym zadaniem karty jest aktywizacja osób 60+. Odbywa się ona na wielu obszarach. Seniorzy mają motywację do działania oraz aktywnego spędzania czasu. Każdy z posiadaczy Karty może zaprosić lokalnych przedsiębiorców do przystąpienia do Programu i przygotowania specjalnej oferty dla osób 60+. Dzięki takiej aktywności program ciągle się rozwija, a jego członkowie biorą w tym czynny udział.
Co może zyskać firma przyjazna seniorom w ramach BKS?
Bychawska Karta Seniora będzie miała charakter otwarty. Każdy, kto chce zostać Partnerem, może przystąpić do udziału w dowolnym czasie i na dowolny okres. Firma sama określa wysokość ulg, rabatu lub świadczeń oferowanych Seniorom. Firmy, które zdecydują się na przystąpienie do BKS stają się rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne. Firma może w ten sposób kreować swój wizerunek jako podmiotu przyjaznego osobom starszym, lub zwiększyć rozpoznawalność wśród posiadaczy Kart a także pozyskać nowych klientów.

Rada Seniora jako pomysłodawca Bychawskiej Karty Seniora, pomoże firmom w promowaniu ich marki oraz oferty wśród seniorów poprzez m.in. zamieszczanie informacji na stronie oraz w prasie lokalnej. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współpracować w ramach Bychawskiej Karty Seniora i jakie działania podjąć.
Jak twoja firma może zgłosić się do Bychawskiej Karty Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy Bychawskiej Karty Seniora.

Spotkanie opłatkowe Rady Seniorów

Grudniowe posiedzenie Rady Seniorów w Bychawie miało wyjątkowo uroczysty charakter. 15 grudnia, za sprawą spotkania wigilijnego aromat tradycyjnych potraw i piękne życzenia wypełniły siedzibę Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. W związku ze zbliżającymi się Świętami, Członkowie Rady Seniorów spotkali się by życzyć sobie zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Nie zabrakło również podziękowań za dobrą współpracę w 2022 roku dla Pani Ewy Korby kierownik OPS w Bychawie. Przy tradycyjnym dzieleniu opłatkiem była okazja do rozmów, wspominania przeszłości oraz planowania kolejnych wspólnych działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bychawie

KGW w Bychawie  realizuje projekt „Akademia partycypacji 60PLUS” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni+”

Celem projektu jest zwiększenie udziału w  partycypacji  publicznej osób w wieku 60+ oraz wsparcie instytucjonalne instytucji dialogu obywatelskiego a  także wzmocnienie kompetencji i nabycie nowej wiedzy w zakresie  mediów obywatelskich i możliwość współpracy i sieciowania rad seniorów.

 W projekcie zaplanowano szkolenia dla Rady Seniorów z Bychawy oraz szkolenia  seniorów z gminy Krzczonów i Wysokie .

W projekcie oprócz szkoleń stacjonarnych będą także szkolenia wyjazdowe i  wizyty studyjne.

 Przewodnicząca Rady Seniora

Ewa Rębecka

Seniorze, bądź bezpieczny!

W dniu 29.11.2021r. odbyło się spotkanie Rady Seniorów z dzielnicowym Gminy Bychawa. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo w „sieci”. Na spotkaniu dzielnicowy wygłosił prelekcję na temat współczesnych zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze i samotne.  Seniorzy wysłuchali także o innych coraz to nowszych metodach działania oszustów oraz w jaki sposób postępować aby nie stać się ich ofiarami. Ponadto został także poruszony ważny temat bezpieczeństwa seniorów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wszyscy obecni na prelekcji mieszkańcy z zaciekawieniem wysłuchali wskazówek, które zostały przekazane w przystępny i ciekawy sposób. Seniorzy zadawali pytania na nurtujące ich zagadnienia oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dzielnicowego z terenu Gminy Bychawa za profesjonalne i szczegółowe omówienie tematu zagrożeń w sposób interesujący oraz zrozumiały dla każdego.

Szanowni Państwo,

W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Doświadczenie oraz mądrość, a także szczodrze poświęcany wnukom czas, to dary nieocenione, z których czerpiemy przez całe życie. Życzymy , aby czuli Państwo ich miłość, wdzięczność i serdeczność. Dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu, służycie radą i pomocą,inspirujecie i dajecie przykład swoją postawą. To wielka odpowiedzialność, ale także źródło olbrzymiej satysfakcji. Wiemy, że znajdują Państwo czas na aktywny udział w życiu społecznym i publicznym, a także zawodowym. Życzymy zatem dużo optymizmu, energii i satysfakcji z realizacji zamierzeń i pasji , doceniania w swoich rodzinach, społecznościach i  środowiskach profesjonalnych. Żebyście każdego dnia czuli, że jesteście bardzo, bardzo kochani i potrzebni. Wszystkiego najlepszego!

Rada Seniorów

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.