Opieka wytchnieniowa

PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022 r.

Gmina Bychawa informuje, że rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Bychawa będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie. Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Kwota dofinansowania – 48 960,00 zł
Całkowita wartość – 48 960,00 zł

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Program realizowany do 31.12.2022 r. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i  miejsc.
Szczegółowe informacje pod numerem 81 5669113.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.