Kadra projektu

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Kadra projektu składa się  z  siedmiu osób- pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie:

  • Koordynator projektu
  • Asystent Koordynatora projektu
  • Księgowa projektu
  • czterech pracowników socjalnych
No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.