Czyste Powietrze

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub poniżej:

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.