Bank Żywności

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie (dysponent żywności) rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany w Podprogramie 2015 (2015/2016), Podprogramie 2016 (2016/2017),  Podprogramie 2017 (2017/2018), Podprogramie 2018 (2018/2019), Podprogram 2019 (2019/2020) Podprogram 2020 (2020/2021). Poszczególne programy obejmują przełom dwóch lat.

Głównym przedmiotem działalności Banków Żywności jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących, np. warsztatów kulinarnych, edukacji ekonomicznej, warsztatów dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności, doradztwa dietetycznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W ramach tego programu w Gminie Bychawa pomocą objęto:

  • w Podprogramie 2015  – 1 010 osób,
  • w Podprogramie 2016  – 815 osób (do grudnia 2016 r.),
  • w Podprogramie 2017 – 1 047 osób oraz 44 osoby otrzymały skierowanie do Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie,
  • w Podprogramie 2018  – 1 169 osób
  • w Podprogramie 2019 – 1 103 osób
No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.