Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024r. https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2022r.

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Realizatorem zadania w imieniu Gminy Bychawa będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie. Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Wartość dofinansowania Programu: 203 190,00zł  

Całkowity koszt realizacji Programu: 203 190,00zł  

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Program realizowany do 31.12.2022 r. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i  miejsc. Szczegółowe informacje pod numerem 81 5669113.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.