Czas na wybór przedstawicieli mieszkańców Bychawy do Rady Seniorów!

Jesteś seniorem i mieszkasz na terenie gminy Bychawa? Chcesz działać na rzecz lokalnej społeczności? Weź udział w wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Bychawie!

Oddać swój głos będzie można w dniu 22.02.2024 r. o godz: 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie (przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22). Wybranych do Rady Seniora zostanie 11 kandydatów z największą liczbą głosów.

Do głosowania uprawnione są osoby powyżej 60  roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Bychawa. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos zaznaczając jednego lub kilku kandydatów( max. 11). Niewypełnione, nieczytelne karty lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza  głos. Oddać można zatem tylko jedną kartę wyborczą. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bychawie

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.