Projekty dla osób z niepełnosprawnością współfinansowane przez PFRON realizowane przez Fundację Heros

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy Fundacją, której działania mają na celu aktywizację społeczną oraz zawodową osób z niepełnosprawnościami. Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do następujących projektów: „Absolwent w drodze do kariery!”, „Absolwent w drodze do kariery II!”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”, „Gotowi do pracy II”, „Klucz do sukcesu II”, „Kurs na niezależność!”, „Pora na pracę II”, „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”.

Fundacja Heros w ramach wyżej wymienionych projektów oferuje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

·         doradztwa zawodowego,

·         poradnictwa psychologicznego,

·         poradnictwa prawnego,

·         warsztatów kariery zawodowej,

·         szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe,

·         staży zawodowych,

·         pośrednictwa pracy.

Prowadzimy również rekrutację do projektu „Droga do samodzielności II”, który ma na celu aktywizację społeczną oraz rehabilitację, a jego uczestnicy mogą skorzystać nieodpłatnie z konsultacji psychiatrycznych, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz rehabilitacji ruchowej.

Projekty skierowane są do osób:

·         posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

·         zamieszkujących województwo lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub mazowieckie,

·         pozostających bez zatrudnienia,

·         będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu zapewniamy:

·         zwrot kosztów dojazdu,

·         stypendium szkoleniowe,

·         stypendium stażowe.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.