APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYCHAWIE DO MIESZKAŃCÓW GMINY W ZWIĄZKU Z ZIMĄ 2022/2023

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Liczymy, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców  naszej gminy, pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca służb, podejmowanie działań  profilaktycznych i osłonowych jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Bardzo ważne jest, aby widząc bezdomnego siedzącego na przystanku, przed klatką, w parku, etc. natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112 lub bezpłatną infolinię 987. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy natychmiast. Jeden telefon może uratować komuś życie.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.