Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023 r. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W związku z powyższym w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących programu 500+ należy kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.