Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2021 będzie wydawana bez podziału na miejscowości w dniach:

23.03.2022r. (środa) w godz. od 08:00 do 17:00

24.03.2022r. (czwartek) w godz. od 08:00 do 17:00

w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34.

W trakcie wydawania żywności w trosce o bezpieczeństwo Państwa  oraz pracowników OPS-u zajmujących się dystrybucją, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności tj. stosowanie maseczek ochronnych, zachowania odległości między osobami tj. 2 m.,  rękawiczek jednorazowych  lub uprzedniej dezynfekcji rąk.  Osoby starsze posiadające skierowanie do odbioru proszone są o upoważnianie innych osób w ich imieniu do odbioru paczek.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.