UWAGA!

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU I GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYCHAWIE.

Zmiany obowiązują od dnia 7 lutego 2022 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie czasowo zmienia organizację pracy, wprowadzając dwuzmianowy system pracy.

Obsługa Mieszkańców będzie prowadzona w godzinach od 7:30 do 15:30 (z przerwą na dezynfekcję stanowisk pracy w godzinach od 12.50 do 13.00) – dotyczy to również wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie od Mieszkańców.

Rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz przez skrzynkę podawczą e-PUAP i portal Empatia.
Informujemy także, że przy wejściu do każdej komórki organizacyjnej Ośrodka znajdują się skrzynki/pojemniki na dokumenty, w których należy zostawiać korespondencję do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

Jednocześnie przypominamy, że Mieszkańcy załatwiający sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie winni mieć zakryte usta i nos oraz mają obowiązek dezynfekcji rąk przy pomocy preparatów udostępnianych przez OPS w Bychawie.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.