„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Gminie Bychawa

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zakończył wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON. Obecna sytuacja znacznie utrudniła osobom niepełnosprawnym możliwości wykonywania czynności niezbędnych do egzystencji,  w tym m.in. zakup żywności. Otrzymanie gotowej paczki przyczyniło się także do zmniejszenia ryzyka styczności i ewentualnego zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Gotowe paczki żywnościowe pozwoliły spędzić Święta Bożego Narodzenia pięćdziesięciu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bychawa w poczuciu bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb.  

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.