NADCHODI ZIMA! PAMIĘTAJMY O POTRZEBUJĄCYCH!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy
Bychawa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych,
niepełnosprawnych, bez bliskiej rodziny oraz bezdomnych i wszystkich potrzebujących
pomocy w nadchodzącym okresie zimowym 2021/2022.
Prosimy wszystkich, którzy w swojej najbliższej okolicy mają osobę, co do której
przypuszczają, że potrzebuje pomocy osób drugich o przekazywanie takiej informacji
pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie pod numery telefonów:
81 56 60 127 wew. 3 w godzinach pracy Ośrodka.
Pracownicy socjalni na każde zgłoszenie dokonają rozeznania sytuacji w trybie
natychmiastowym, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. Zasadność udzielania
wsparcia ze środków pomocy społecznej musi jasno wynikać i mieć odzwierciedlenie
w warunkach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Nie przechodźmy obojętnie obok takich sytuacji, bo od naszej reakcji może zależeć
czyjeś życie.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.