Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 19 listopada 2021r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, którego gospodarzem był Starosta Lubelski- Pan Zdzisław Antoń wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Panem Jackiem Figarskim.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego zajmujących się problematyką w zakresie polityki społecznej oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznych wraz z Wójtami i Burmistrzami z terenu powiatu.
Podczas obchodów zostali wyróżnieni pracownicy którzy odebrali z rąk Starosty Lubelskiego listy gratulacyjne za zaangażowanie i pracę.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.