Ruszył nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

         Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

        Kolejnym programem, w ramach którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych jest Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczeniem równoważnym). Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 81 56 60 127 wew. 3 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.


W zawiązku z bardzo krótkim terminem składania przez gminę wniosku na środki finansowe w ramach Programu do wojewody tj. do dnia 22 października 2021 r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym, najpóźniej do dnia 20.10.2021r. do godziny 15:00.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.