Podziękowania

W ramach programu Wyposażanie Placówek w materiały profilaktyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne za pośrednictwem F.H. Cosinus z Zabrza za które składa serdeczne podziękowanie lokalnym przedsiębiorcom wśród których znaleźli się: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa, ”Auto – Gaz” Mariusz Grodziński Beata Grodzińska ul. Henryka Sienkiewicza 12, 23-100 Bychawa, Ofoliowani Marcin Skoczylas ul. gen. Władysława Andersa 13, 23-100 Bychawa. Dzięki Państwa wsparciu wyposażymy Szkołę Podstawową im. Polski Niepodległej w Bychawie oraz rodziny z terenu Gminy Bychawa w materiały edukacyjne.

Wyrażając wdzięczność za okazane serce i życzliwość życzymy Państwu sukcesów i szczęścia w życiu zawodowym i prywatnym.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za hojność i okazaną dobroć firmie COSINUS jak i lokalnym sponsorom.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.