Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że mieszkańcy Gminy Bychawa, którzy nie zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, a są zainteresowani pomocą w formie paczek żywnościowych mogą zgłaszać się do dnia 15.04.2021r. do siedziby Ośrodka  w celu wydawania skierowania.

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.