Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuje ofiarodawcom za przekazane dary rzeczowe: paczki Mikołajkowej, paczki świątecznej oraz 5 choinek. Za okazywaną pomoc za naszym pośrednictwem serdecznie dziękujemy! W tak trudnych czasach, kiedy na co dzień często spotykamy się z brakiem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład godny do naśladowania.
Pamiętajmy, że okazane dobro wraca do nas podwójnie!

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.