Zmiany do wytycznych – POPŻ Podprogram 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020.

W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł
– w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

Jednocześnie informujemy, że prawdopodobny termin rozpoczęcia dystrybucji paczek żywnościowych to styczeń 2021 r.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.