POMOC DLA SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku 2020 nie będzie realizował rządowego programu  „Wspieraj seniora” (70+).

Nadal jednak prosimy o zgłaszanie osób starszych i samotnych, narażonych na zagrożenie zakażeniem Covid-19  lub rodzin przebywających na kwarantannie, które nie mogą liczyć w pierwszej kolejności na pomoc bliskiej rodziny i sąsiadów w postaci dostarczenia zakupów, realizowanych za środki finansowe własne potrzebujących, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, z wyłączeniem osób, które korzystają z usług opiekuńczych.

Przypominamy też, że w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” możliwe jest przyznanie pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności, a w szczególnych sytuacjach możliwy jest także dowóz ciepłego posiłku do osoby potrzebującej.

W wymienionych kwestiach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod nr 81 56 60 127 w godzinach 7:00 – 18:00  lub  798 652 884 w godzinach 7:30 – 19:00.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.