Podsumowanie programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w  miesiącu sierpień 2020 roku zakończył realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin. Dystrybucja żywności w Podprogramie 2019 rozpoczęła się w miesiącu dostarczenia artykułów spożywczych, tj. w styczniu i trwała do końca sierpnia bieżącego roku. W dniu 14.08.2020r  z powodu obecnej sytuacji jaka panuje na świecie otrzymaliśmy zwiększenie paczki żywnościowej dla osób potrzebujących.

 W ramach Podprogramu 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie objął  wsparciem żywnościowym  1103 osoby, przekazując  64, 55859 ton  żywności o łącznej wartości 298 397,82zł,  w formie 4412 paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2019 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej
uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań odbyły się warsztaty kulinarne w których wzięło udział  76 osób oraz dietetyczne, w których wzięło udział  15 osób. Warsztaty polegały na przygotowywaniu oraz degustacji potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych od Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Uczestnicy poznali zasady przygotowania wybranych potraw oraz różnych technik kulinarnych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać nowe przepisy i tajniki kulinarne, a także wymienić się zdobytymi doświadczeniami, które mogą wykorzystać w życiu codziennym. Podczas zajęć dietetycznych uczestnicy mieli także okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury za udostępnienie sali, Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie za udostępnienie wózka widłowego, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych a także harcerzom z PCK w Lublinie za pomoc w wydawaniu produktów wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Serdeczne podziękowania również  dla Przedsiębiorcy za użyczenie wózka widłowego w celu rozładunku transportu.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.