Nowy okres 2020/2021
świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r.

Świadczenia rodzinne

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 31-12-2020 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski złożone do 31-08-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-10-2020 r.

Wnioski złożone od 01-09-2020 r. do 30-09-2020 r. – decyzja i wypłata do – 30-11-2020 r.

Wnioski złożone od 01-10-2020 r. do 31-10-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-12-2020 r.

Wnioski złożone od 01-11-2020 r. do 30-11-2020 r. – decyzja i wypłata do – 31-01-2021 r.

Wnioski złożone od 01-12-2020 r. do 31-01-2021 r. – decyzja i wypłata do 29-02-2021 r.

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro)
w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia, e-PUAP)  lub drogą tradycyjną (papierową w siedzibie Ośrodka lub listownie pocztą).

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.