Rachunki bankowe do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż w związku ze zmianą umowy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Bychawie dotyczącej usług bankowych od dnia 01-02-2018 r. rachunki zakładane przez OPS w Bychawie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaną przekształcone w konta indywidualne, od których bank naliczał będzie opłatę.

W związku z powyższym w przypadku braku zgody na przekształcenie rachunku Ośrodek prosi o zgłaszanie się i podanie własnego rachunku bankowego do wypłaty świadczeń.

Dodaj komentarz

No Such Template. Please Select Valid Template and Try Again.