Aktualności

24-05-2019

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Dobiegła końca pierwsza edycja projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie. Wzięło w niej udział 31 osób. Wszystkie zakwalifikowane osoby zrealizowały działania zawarte w kontrakcie zgodnie z jego postanowieniami.
W ramach projektu odbyły się: diagnoza rodzin wraz z opracowaniem indywidualnego planu wspierania rodziny, terapie rodzin w zakresie umiejętności społecznych oraz w zakresie umiejętności życiowych, w trakcie ferii zimowych została zrealizowana terapia rodzin w formie wyjazdowej: dwudniowe warsztaty pn. „Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem”. Wzięło w niej udział pięć rodzin z dziećmi (łącznie 17 osób). Prowadzona też była grupa wsparcia dla ww uczestników.
Dorośli uczestnicy projektu korzystali ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (socjalnego, obywatelskiego, psychologicznego, prawnego i pedagogicznego) w trzech Punktach Konsultacyjnych na terenie Gminy Bychawa (Bychawa, Bychawka Druga, Gałęzów)
Pierwsza edycja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zachęca zainteresowane osoby do zgłaszania się do drugiej edycji projektu, gdzie takim samym wsparciem zostanie objętych również 31 osób (w tym 8 dzieci). Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w celu uzyskania szczegółowych informacji.